Εκπαιδεύοντας στο ΑΠΘ ιατρούς στη ρομποτική

You are: > > Εκπαιδεύοντας στο ΑΠΘ ιατρούς στη ρομποτική

Εκπαιδεύοντας στο ΑΠΘ ιατρούς στη ρομποτική

Διαπιστευμένοι χειρουργοί μεταφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους για την ρομποτική χειρουργική σε νέους συναδέλφους του Αριστοτελίου πανεπιστημιόυ Θεσσαλονίκης.

2018-02-09T09:09:36+00:00