Ιδρυτικά Στελέχη

Κύρια Στελέχη

Συνεργάτες Ιατροί

Συνεργαζόμενες Κλινικές – Νοσοκομεία

Ιατρικό Διαβαλκανικό

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Mediterranean Hospital

Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος

Foch Hospital

Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία